Đi thang cuốn cũng có nguy cơ mắc covid, tuy không gian sử dụng thang cuốn không kín như thang máy. Đứng cách nhau 3 bước trên thang cuốn giảm đáng kể nguy cơ lây bệnh COVID-19 và việc đi xuống có tính an toàn phòng bệnh cao hơn so với việc đi lên. Đây là những kết luận pháp được đưa ra sau nghiên cứu mới của một nhóm nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Kyoto.

Nhóm nghiên cứu đã bố trí 10 nam giới cao 175 cm không đeo khẩu trang và đứng trên thang cuốn. Sau đó, nhóm tiến hành phân tích sự phân tán của các giọt bắn với giả định rằng người đứng ở phía trước bị ho. Các giọt bắn được theo dõi có kích thước nhỏ hơn 1,5 mm.

thang-cuon-an-toan

di-thang-cuon-an-toan

Giáo sư Masashi Yamakawa – Viện Công nghệ Kyoto nhấn mạnh mọi người cần phải giữ khoảng cách vì các chuyển động của con người làm luồng không khí xung quanh không ổn định và phân tán giọt bắn.

  • Kết quả khi thang cuốn đang đi xuống, những giọt bắn nhanh chóng bị thổi bay lên trên và bay qua đầu những người khác.
  • Kết quả khi thang cuốn đi lên, giọt bắn rơi xuống ở khoảng không ngang thắt lưng của người đang ho và tồn tại lâu trong không khí.

Theo giáo sư Masashi, mặc dù nghiên cứu giả định rằng những người đi thang cuốn không đeo khẩu trang, nhưng các giọt bắn ra sẽ giảm đáng kể nếu mọi người đeo khẩu trang đúng cách.